Kredyt Grupy zawodowe

  • Kredyt udzielany jest pracownikom administracji publicznej, sfery budżetowej (np.: pracownicy oświaty, służb mundurowych, służby zdrowia, ZUS, Urzędów Skarbowych, sądów, nadleśnictw, pracownicy samorządowi), pracownikom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, energetyki, gazownictwa, wodociągów i banków, na cele konsumpcyjne, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.
  • Kwota udzielonego kredytu wynosi od 3 000 zł do 50 000 zł
  • Okres kredytowania od 12 do 96 miesięcy.
  • Oprocentowanie kredytu wg. zmiennej stopy procentowej – 6,99% w stosunku rocznym
  • Prowizja za udzielenie kredytu:- dla klientów posiadających ROR w BS Suchedniów – 2,2% od kwoty kredytu, min. 100 zł, dla pozostałych klientów – 3,3% od kwoty kredytu, min. 100 zł,
  • Spłata kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub w ratach malejących (do wyboru przez klienta).

RRSO na dzień 14.03.2017r. wynosi dla reprezentatywnego przykładu – 8,29%, dla kredytu w całkowitej kwocie 24 000 zł, udzielonego na 96 miesięcy. Kredyt oprocentowany jest wg. zmiennej stopy procentowej, która na dzień 14.03.2017r. wynosi 6,99% w stosunku rocznym. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 792 zł. Koszt odsetek za cały okres kredytowania wynosi 6 790 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 7 582 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 31 582,00 zł.  Kredyt spłacany jest w 96 ratach kapitałowo-odsetkowych (pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 392,48 zł, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 251,34 zł. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kursy walut

Kursy walut2017-11-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0932
1 USD3.4901
1 CHF3.4978
1 GBP4.6067
więcej