Rachunki

Rachunek ROR

Wygodna i bezpieczna forma przechowywania środków pieniężnych napływających z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury bądź innych źródeł.

W obrębie rachunku ROR funkcjonuje:

 •     karta płatnicza – pozwala na regulowanie płatnoś›ci w sklepach i wypłatę gotówki w bankomatach,
 •     zlecenie stałe – przekazywanie płatności powtarzających się, np. czynsz, telefon,
 •     polecenie zapłaty – regulowanie płatności bez konieczności składania dyspozycji,
 •     Indywidualny Rachunek Internetowy – umożliwia dostęp rachunku przez internet.

Rachunek ROR Junior

Rachunek przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

Rachunek ROR-Junior umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych
 • korzystanie z karty bankowej
 • otrzymywanie wpływów bezgotówkowych i gotówkowych
 • zlecanie regulowania zobowiązań i płatności
 • korzystanie z konta internetowego
Brak comiesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku.

Rachunek ROR Senior

Rachunek ROR-Senior otwierany jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 55 lat i pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (emerytury, renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne) i nie posiadają obecnie rachunku ROR w naszym Banku. Rachunek prowadzony jest przez pierwsze 18 miesięcy, bez opłaty za prowadzenie rachunku. W przypadku korzystania przez klienta z karty debetowej VISA, opłata miesięczna za posiadanie karty nie jest pobierana przez pierwsze 18 miesięcy.

Rachunek ROR-ŻAK

Rachunek ROR-ŻAK otwierany jest dla osób fizycznych, w wieku od 18 do 26 lat, będących uczniami szkół średnich, policealnych, pomaturalnych lub studentami. Rachunek prowadzony jest:
 • bez comiesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
 • bez opłaty za korzystanie z karty debetowej
 • bez opłat za realizację przelewów internetowych

Rachunek a'vista

Umożliwia przechowywanie oszczędności płatnych na każde żądanie.

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne – podstawową funkcją IKE jest gromadzenie oszczędności w celu ich późniejszego wykorzystania w charakterze uzupełnienia przez Oszczędzającego swoich świadczeń emerytalnych.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1554
1 USD3.6569
1 CHF3.6435
1 GBP4.7543
więcej