Usługi dewizowe

Rachunek bieżący walutowy

Pozwala na przechowywanie, otrzymywanie i wysyłanie za granicą środków w następujących walutach: EUR, USD, GBP.

Lokaty wakutowe

Od 1 miesiąca do 12 miesięcy w następujących walutach: EUR, USD, GBP.

Przekazy internetowe

Usługa przekazów pieniężnych w walutach obcych: euro (EUR), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP) lub złotych polskich (PLN) skierowanych do wypłaty w kasie lub na rachunek odbiorcy, wpływających do Banku drogą elektroniczną w formie depesz.

Zlecenia dewizowe

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie.

Oferujemy klika typów przelewów:

 • przelew regulowany
 • przelew SEPA
Przy kwotach od równowartości 20 000 oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym.


Kod BIC( SWIFT) Banku BPS – POLUPLPR
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC
 • koszty „SHA”

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC
 • koszty „SHA”
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Kursy walut

Kursy walut2019-01-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1554
1 USD3.6569
1 CHF3.6435
1 GBP4.7543
więcej