Faktoring

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie świadczy usługi faktoringowe w ramach współpracy z BPS Faktor S.A. Faktoring jest narzędziem zarządzania płynnością firmy. Jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. W chwili wykupu wierzytelności handlowych odbiorca staje się dłużnikiem Faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z zakupu towaru lub usługi.

W ramach usługi faktoringowej oferowany jest:

  • faktoring odwrotny
  • faktoring klasyczny
  • faktoring z regresem i bez regresu
  • faktoring krajowy i eksportowy

Kursy walut

Kursy walut2019-01-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1554
1 USD3.6569
1 CHF3.6435
1 GBP4.7543
więcej