Gwarancja de minimis BGK

  • Gwarancją BGK mogą być objęte kredyty obrotowe, odnawialne w rachunku bieżącym, rewolwingowe oraz inwestycyjne
  • Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji to: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej
  • Gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji dla jednego klienta nie może przekroczyć 3 500 000 zł
  • Stawka opłaty prowizyjnej za roczny okres korzystania z gwarancji wynosi 0,5% od aktualnej kwoty gwarancji
  • Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej, dokonywane są w Banku udzielającym kredytu

Kursy walut

Kursy walut2018-02-16 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0286
1 USD3.2367
1 CHF3.4757
1 GBP4.5244
więcej