Ubezpieczenia

W zakresie ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Suchedniowie współpracuje z:

  • MACIF ŻYCIE TUW
  • GRUPA CONCORDIA

MACIF ŻYCIE TUW

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie współpracuje z MACIF Życie TUW, które oferuje ubezpieczenia na życie wszystkim zainteresowanym korzystającym z usług kredytowych Banku.
Jest to idealne rozwiązanie dla osób pobierających kredyty na dowolny cel ponieważ pozwala w sposób prosty, tani i bez zbędnych formalności zabezpieczyć udzielony kredyt.
W ofercie Bank posiada produkt ACTI Finance - ubezpieczenia na życie, dostępny tylko dla swoich klientów. Jest to ubezpieczenie o charakterze ochronnym, gdzie Ubezpieczony ma pewność, że w przypadku zajęcia zdarzeń objętych ochroną, zobowiązania finansowe nie obciążą jego lub jego najbliższych. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres trwania umowy kredytowej, składka zaś może być wpłacona:
  • jednorazowo
  • rocznie
  • miesięcznie
Składka ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego w zależności od kwoty pobranego kredytu i zmniejsza się sukcesywnie do pozostałego zadłużenia kapitałowego. Minimum formalności to również atut tej formy zabezpieczenia. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia następnego po opłaceniu składki.

GRUPA CONCORDIA

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie współpracuje z GRUPĄ CONCORDIA Ubezpieczenia Majątkowe i na Życie, która oferuje ubezpieczenia na życie klientom korzystającym z usług kredytowych Banku..
Jest to idealne rozwiązanie dla osób pobierających kredyty na dowolny cel ponieważ pozwala w sposób prosty, tani i bez zbędnych formalności zabezpieczyć udzielony kredyt.
W ofercie Bank posiada ubezpieczenie na życie, dostępne tylko dla swoich klientów.
Jest to ubezpieczenie o charakterze ochronnym, gdzie Ubezpieczony ma pewność, że w przypadku zajęcia zdarzeń objętych ochroną (utrata pracy przez Ubezpieczonego, trwała lub całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego, poważne zachorowanie Ubezpieczonego, śmierć Ubezpieczonego), zobowiązania finansowe nie obciążą jego lub jego najbliższych. W przypadku zaistnienia w/w zdarzeń Towarzystwo ponosi koszty w wysokości odpowiadającej sumie niespłaconych rat kapitałowych zgodnie z harmonogramem spłat.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres trwania umowy kredytowej, składka zaś może być wpłacona:
  • jednorazowo
  • rocznie
Składka ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte osoby fizyczne, których wiek wstępu w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej będzie nie niższy niż 18 lat i nie wyższy niż 85 lat pomniejszone o okres ubezpieczenia. Minimum formalności to również atut tej formy zabezpieczenia. Ubezpieczenie obowiązuje od dnia następnego po opłaceniu składki.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-23 obowiązuje od godziny: 10:00
1 EUR4.1588
1 USD3.6598
1 CHF3.6436
1 GBP4.7334
więcej