Skip to main content
  • Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Informacja w sprawie płatności internetowych

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji internetowych, od dnia 01 lutego 2015 r. Bank wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących korzystania z kart.
Od dnia 01.02.2015r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany. W celu odblokowania płatności przez Internet należy:

  • ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem telefonu (86) 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl

Szczegółowych informacji na temat dokonanych zmian można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii (86) 215 50 00 lub bezpośrednio w placówkach Banku.

Informacja dla Kredytobiorców

Zgodnie z §75c Prawa bankowego informujemy o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710