Skip to main content

Historia banku

Historia Banku sięga roku 1909. Z inicjatywy dr Witolda Poziomskiego powstało Suchedniowskie Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe zatwierdzone przez Kielecki Gubernialny Komitet ds. Drobnego Kredytu dnia 27 lipca 1909 roku. Jak określono w Statucie celem działania Towarzystwa było podnoszenie dobrobytu jego członków.

W 1929 r. z inicjatywy ówczesnej Rady i Zarządu rozpoczęta została budowa istniejącego do dziś budynku Banku. Uroczyste oddanie budynku dla Klientów nastąpiło 26 lipca 1931 roku.

Okres II wojny światowej był szczególnie trudny dla suchedniowskiego Banku. Brak możliwości do pełnej statutowej działalności i terror okupanta nie stwarzały warunków do rozwoju spółdzielni. Niemniej jednak działalność Banku prowadzona była przez cały okres okupacji .

W okresie powojennym Bank rozwijał swą działalność.

W roku 1963 utworzono Oddział w Skarżysku Kamiennej.

W latach 1966 - 1990 działała Filia Banku w Bliżynie.

W roku 1998 uruchomiono Oddział Banku w Łącznej.

W roku 2000 przeprowadzono remont kapitalny placówki w Suchedniowie.

W roku 2001 oddano nową nowoczesną siedzibę oddziału Banku w Skarżysku-Kamiennej.

W styczniu 2005 r. ponownie otworzono placówkę Banku w Bliżynie.

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie oferuje swym Klientom szeroki wachlarz usług rozliczeniowych, depozytowych, kredytowych i dewizowych.

Posiada scentralizowaną sieć dzięki której "odmiejscowiono" rachunki Klientów. Istnieje możliwość korzystania z usług bankowości internetowej oraz sieci bankomatów.

Misja Banku brzmi "Bank silny kapitałowo, wiarygodny, konkurencyjny, bezpieczny i nowoczesny - dla udziałowców oraz Klientów".

Realizacja powyższych celów przyniosła wymierne efekty w wysokości posiadanych funduszy własnych na poziomie powyżej 5 mln. EURO, sukcesywnie rosnącym obligu kredytowym, rosnącym poziomie depozytów, ilości operacji rozliczeniowych.
Bank postrzegany jest w swym środowisku jako instytucja, która czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Bank wspiera finansowo szkoły, służbę zdrowia, instytucje kultury, sport.

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710