Władze Banku

 • Przewodniczący RN - Jan Komoń

  Zastępca Przewodniczącego RN - Andrzej Kycler

  Sekretarz RN - Krystyna Kowalik

  Członek RN / Przewodnicząca Komitetu Audytu - Anna Glijer

  Członek RN / Członek Komitetu Audytu - Gabriela Król

  Członek RN / Członek Komitetu Audytu - Renata Sułek

  Członek RN - Maria Michta

  Członek RN - Witold Brożek

  Członek RN - Aleksander Wikło

 • Prezes Zarządu - Agnieszka Fąfara-Markiewicz

  Wiceprezes Zarządu ds. wsparcia biznesu - Wojciech Gałczyński

  Członek  Zarządu ds. handlowych - Karolina Adamczyk-Zugaj

  Członek Zarządu - Główny Księgowy - Jolanta Komorowicz