Rachunki

 • Wygodna i bezpieczna forma przechowywania środków pieniężnych napływających z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury bądź innych źródeł.

  W obrębie rachunku ROR funkcjonuje:

  • karta płatnicza – pozwala na regulowanie płatnoś›ci w sklepach i wypłatę gotówki w bankomatach,
  • zlecenie stałe – przekazywanie płatności powtarzających się, np. czynsz, telefon,
  • polecenie zapłaty – regulowanie płatności bez konieczności składania dyspozycji,
  • Indywidualny Rachunek Internetowy – umożliwia dostęp rachunku przez internet.
 • Rachunek przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

  Rachunek ROR-Junior umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych
  • korzystanie z karty bankowej
  • otrzymywanie wpływów bezgotówkowych i gotówkowych
  • zlecanie regulowania zobowiązań i płatności
  • korzystanie z konta internetowego

  Brak comiesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku.

 • Rachunek ROR-Senior otwierany jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, które:

  • ukończyły 55 lat
  • pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (emerytury, renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne)
  • nie posiadają obecnie rachunku ROR w naszym Banku.

  Rachunek prowadzony jest przez pierwsze 18 miesięcy, bez opłaty za prowadzenie rachunku.

  W przypadku korzystania przez klienta z karty debetowej VISA, opłata miesięczna za posiadanie karty nie jest pobierana przez pierwsze 18 miesięcy.

 • Rachunek ROR-ŻAK otwierany jest dla osób fizycznych, w wieku od 18 do 26 lat, będących uczniami szkół średnich, policealnych, pomaturalnych lub studentami. Rachunek prowadzony jest:

  • bez comiesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
  • bez opłaty za korzystanie z karty debetowej
  • bez opłat za realizację przelewów internetowych
 • Umożliwia przechowywanie oszczędności płatnych na każde żądanie.

 • Indywidualne Konto Emerytalne – podstawową funkcją IKE jest gromadzenie oszczędności w celu ich późniejszego wykorzystania w charakterze uzupełnienia przez Oszczędzającego swoich świadczeń emerytalnych.