Rachunek ROR Junior

Rachunek przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.

Rachunek ROR-Junior umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych
  • korzystanie z karty bankowej
  • otrzymywanie wpływów bezgotówkowych i gotówkowych
  • zlecanie regulowania zobowiązań i płatności
  • korzystanie z konta internetowego

Brak comiesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku.