Rachunek ROR-ŻAK

Rachunek ROR-ŻAK otwierany jest dla osób fizycznych, w wieku od 18 do 26 lat, będących uczniami szkół średnich, policealnych, pomaturalnych lub studentami. Rachunek prowadzony jest:

  • bez comiesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku
  • bez opłaty za korzystanie z karty debetowej
  • bez opłat za realizację przelewów internetowych