Rachunek ROR

Wygodna i bezpieczna forma przechowywania środków pieniężnych napływających z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury bądź innych źródeł.

W obrębie rachunku ROR funkcjonuje:

  •     karta płatnicza – pozwala na regulowanie płatnoś›ci w sklepach i wypłatę gotówki w bankomatach,
  •     zlecenie stałe – przekazywanie płatności powtarzających się, np. czynsz, telefon,
  •     polecenie zapłaty – regulowanie płatności bez konieczności składania dyspozycji,
  •     Indywidualny Rachunek Internetowy – umożliwia dostęp rachunku przez internet.