Skip to main content

Kredyt Hipoteczny może być przeznaczony na sfinansowanie celów dowolnych, z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Warunki Kredytu Hipotecznego

Maksymalna kwota kredytu: 60% wartości rynkowej nieruchomości przyjętej przez Bank;
Okres kredytowania: od 1 roku do 15 lat, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej;
Okres karencji: do 6 miesięcy;

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,28% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 317.000,00 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7,66% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,65% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,80%. Kredyt spłacany jest w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 3.710,27 PLN, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 1.772,44 PLN); łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu: 188.401,57 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 183.110,57 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,60% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.072,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 505.401,57 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania według formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,27% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 317.000,00 PLN; okres kredytowania: 180 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 7,65% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i marży Banku w wysokości 1,80%. Kredyt spłacany jest w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 3.707,75 PLN, ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 1.772,44 PLN); łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu: 188.268,90 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 182.977,90 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,60% kwoty udzielonego kredytu, wynosząca: 5.072,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 505.268,90 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 31.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przydatne informacje

Metody spłaty
  • równe raty kapitałowo-odsetkowe,
  • raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe);
Oprocentowanie
  • według zmiennej stopy procentowej w całym okresie kredytowania, ustalonej według średniomiesięcznej stawki WIBOR 3M plus stała marża bankowe,
  • oprocentowanie okresowo-stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, bądź zawarcia aneksu, a następnie oprocentowanie zmienne.

Centrala

ul. Mickiewicza 8
26-130 Suchedniów

tel.: (41) 25-43-021, (41) 25-43-148

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Oddział w Suchedniowie

ul. Mickiewicza 8
26-130 Suchedniów

tel.: (41) 25-43-021, (41) 25-43-148

Bank czynny:
poniedziałek – piątek
od 8:10 do 17:00

Oddział w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 35
26-110 Skarżysko Kamienna

tel.: (41) 25-24-613, (41) 25-24-638

Bank czynny:
poniedziałek – piątek
od 8:10 do 17:00

POK w Bliżynie

ul. Kościuszki 88A
26-120 Bliżyn

tel. (41) 25-41-667

Bank czynny:
poniedziałek 9.10 - 16.45
wtorek - piątek 8.10 - 15.45

Oddział w Łącznej

ul. Kamionki 60
26-140 Łączna

tel: (41) 25-48-260

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.10 - 16.45
wtorek - piątek 8.10 - 15.45

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710