Skip to main content
Kredyt Mieszkaniowy może być przeznaczony w szczególności na:
 1. zakup działki budowlanej;
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku;
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 9. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach Kredytu Mieszkaniowego;
 10. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach Kredytu Mieszkaniowego;
 11. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów.

 

Warunki Kredytu Mieszkaniowego

Maksymalna kwota kredytu: 50%* lub do 90%** wartości rynkowej nieruchomości przyjętej przez Bank
Okres kredytowania 30*** lat
Okres karencji do 24 miesięcy

* w przypadku kredytu na zakup działki
** w przypadku pozostałych celów kredytu

*** od 1 roku do 15 lat, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej, od 1 roku do 30 lat w przypadku pozostałych celów kredytowania;

Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,80% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 340.000,00 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7,36% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,35% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,50%. Kredyt spłacany jest w 299 równych ratach kapitałowo-odsetkowych po 2.480,00 PLN każda oraz ostatniej wyrównującej racie kapitałowo-odsetkowej w wysokości 2.612,92 PLN; łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu: 409.451,92 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 404.132,92 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.100,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 749.451,92 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania według formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,79% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 340.000,00 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 7,35% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,85%) i marży Banku w wysokości: 1,50%. Kredyt spłacany jest w 299 równych ratach kapitałowo-odsetkowych po 2.479,00 PLN każda oraz ostatniej wyrównującej racie kapitałowo-odsetkowej w wysokości 2.492,72 PLN; łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu: 409.032,92 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 403.713,72 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu, wynosząca: 5.100,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 749.032,72 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.01.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przydatne informacje

Metody spłaty
 • równe raty kapitałowo-odsetkowe,
 • raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe);
Oprocentowanie
 • według zmiennej stopy procentowej w całym okresie kredytowania, ustalonej według średniomiesięcznej stawki WIBOR 3M plus stała marża bankowe,
 • oprocentowanie okresowo-stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, bądź zawarcia aneksu, a następnie oprocentowanie zmienne.

Centrala

ul. Mickiewicza 8
26-130 Suchedniów

tel.: (41) 25-43-021, (41) 25-43-148

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Oddział w Suchedniowie

ul. Mickiewicza 8
26-130 Suchedniów

tel.: (41) 25-43-021, (41) 25-43-148

Bank czynny:
poniedziałek – piątek
od 8:10 do 17:00

Oddział w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 35
26-110 Skarżysko Kamienna

tel.: (41) 25-24-613, (41) 25-24-638

Bank czynny:
poniedziałek – piątek
od 8:10 do 17:00

POK w Bliżynie

ul. Kościuszki 88A
26-120 Bliżyn

tel. (41) 25-41-667

Bank czynny:
poniedziałek 9.10 - 16.45
wtorek - piątek 8.10 - 15.45

Oddział w Łącznej

ul. Kamionki 60
26-140 Łączna

tel: (41) 25-48-260

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.10 - 16.45
wtorek - piątek 8.10 - 15.45

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710