Skip to main content

Obwieszczenie o licytacji

30-04-2024

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości.

Szczegółowe informacje

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710