Skip to main content
  • O Banku
  • Aktualności
  • Od 03.06.2024r. Bank będzie weryfikował zastrzeżenie numeru PESEL Klienta będącego konsumentem

Od 03.06.2024r. Bank będzie weryfikował zastrzeżenie numeru PESEL Klienta będącego konsumentem

31-05-2024

Od 03.06.2024r. Bank będzie weryfikował, czy numer PESEL Klienta nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Obowiązkowa weryfikacja będzie dotyczyć wybranych produktów i usług Banku i dotyczy pełnoletnich Klientów posiadających numer PESEL.

W jakim celu można zastrzec numer PESEL? Jak można dokonać zastrzeżenia i cofnąć zastrzeżenie?

Zastrzeżenie numeru PESEL to ochrona przed jego wykorzystaniem bez wiedzy Klienta, np. po to, by zaciągnąć na Klienta kredyt.

Zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie można online w aplikacji mObywatel 2.0 lub w serwisie mObywatel.gov.pl., a także w urzędzie gminy.

Których produktów i usług Banku dotyczy sprawdzanie zastrzeżenia numeru PESEL?

Bank dokona weryfikacji, czy Klient nie ma zastrzeżonego numeru PESEL, m.in. przed:

  • zawarciem umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  • zawarciem umowy kredytu,
  • wypłatą pieniędzy w naszej Placówce w kwocie przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bank nie otworzy w/w rachunków, nie udzieli kredytu i nie wypłaci powyżej określonej kwoty gotówki w Placówce, jeśli numer PESEL Klienta będzie zastrzeżony.

Więcej informacji w serwisie mObywatel.gov.pl lub na portalu gov.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności, Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710