Skip to main content

Prace serwisowe

23-01-2024

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w dniu 2024.01.24 w godzinach 18.00-19.00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowych. Przepraszamy za utrudnienia.

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710