W ramach współpracy z KIR S. A. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie oferuje Klientom PODPIS ELEKTRONICZNY weryfikowany za pomocą kwalifikowanych certyfikatów.

Bezpieczny podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.


Bezpieczny podpis elektroniczny pod względem skutków prawnych jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

 

Jak złożyć zamówienie?

Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz złożyć w Banku zamówienie na bezpieczny podpis elektroniczny należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. - www.elektronicznypodpis.pl

 

Bank udostępnia Klientom zestawy do podpisu elektronicznego w postaci Certyfikatu Kwalifikowanego wydawanego przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir, mającego zastosowanie w szczególności do:

  • deklaracje do ZUS (program Płatnik);
  • e-deklaracje do urzędów skarbowych;
  • e-faktura (podpisywanie wielu faktur po jednokrotnym podaniu kodu PIN);
  • e-KRS;
  • e-GIODO;
  • podpisywanie dokumentacji medycznej;
  • przesyłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);
  • przetargi i aukcje elektroniczne;
  • kontakty z urzędami administracji publicznej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny zapewnia bezpieczną i niezaprzeczalną komunikację w sieci internetowej