Skip to main content

Komunikat dotyczący rozliczeń przelewów w obrocie zagranicznym

20-06-2024

Szanowni Państwo

Z powodów technicznych w dniu 21.06.2024 r., zmianie ulega godzina przyjmowania do rozliczenia przelewów w walucie obcej - przelewy walutowe wychodzące przyjmowane będą w Banku do godziny 13:00.

Przepraszamy za utrudnienia

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710