Skip to main content

Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

12-06-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchedniowie uprzejmie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Suchedniowie, które odbędzie się w dniu 26.06.2024 o godzinie 10.00

Szczegółowy harmonogram

 

Materiały dla delegatów na Zebranie Przedstawicieli

Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710