Zmiana warunków ubezpieczenia kart

01-08-2023
Szanowni Klienci
 
Dbając o bezpieczeństwo transakcji kartowych naszych Klientów, od 01.08.2023r. zmieniamy warunki dotychczasowego ubezpieczenia kart. TU Generali S. A. podnosi limity odpowiedzialności w wybranych świadczeniach oraz rozszerza zakres ubezpieczenia o „zniszczenie lub utratę telefonu komórkowego w sytuacji rabunku”. Pakiet Bezpieczna Karta dodajemy do Twojej karty bezpłatnie, automatycznie i obejmuje on:
 
• ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty,
• ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez Ciebie z bankomatu,
• ubezpieczenie zakupionego towaru,
• ubezpieczenie mienia.
 
Ubezpieczenie karty chroni Twoją kartę, gotówkę i wydatki. 
Szczegóły Pakietu Bezpieczna Karta w naszych Placówkach.
Znajdziesz nas też tutaj
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, wpisany przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000120258, NIP 663-11-31-631, REGON 000497710